Struktura i budowa I Cing

yin yangI Cing zakłada, że człowiek jest częścią natury, częścią czegoś większego, nierozerwalnie związany z Całością i określa miejsce danego człowieka w Całości.
Zmiany w wszechświecie, to nieustanne przenikanie się dwóch przeciwstawnych sił: yang – męskiej, jasnej, twórczej, … i yin – żeńskiej, ciemnej, uległej, przyjmującej, … . Obie te siły przenikając się wzajemnie, stają się przyczyną i skutkiem, ciągłych zmian, w wszechświecie i przyrodzie. Ich symbolem jest znak Tai Chi.
W wszechświecie każdy człowiek ma swoje miejsce, w którym czuje się najlepiej i najlepiej funkcjonuje, a sztuką jest znaleźć to miejsce i właśnie I Cing w tym pomaga i temu służy. Ideą Księgi jest przemiana, a współbrzmienie wszystkich rzeczy w wszechświecie jej zasadą.
Trzy linie ciągle lub przerywane, zapisane od dołu do góry, tworzą 8 trygramów, a dwa trygramy tworzą heksagram – jeden rozdział Księgi.
Tu trzy szczęścia: Niebo, Ziemia i Człowiek są tak ze sobą splecione, że trudno je odróżnić i podlegają jednemu stałemu prawu – ZMIANIE,  jest tu miejsce jedynie na procesy, które w momencie rozpoczęcia zmierzają ku swojej przemianie, tak jak dzieje się w życiu każdego człowieka: rodząc się dążymy do śmierci, umierając zaś rozpoczynamy proces odradzania się, tu dwie siły yin i yang przezwyciężając się wzajemnie, manifestują możliwe do zaistnienia sytuacje, zapisane w postaci heksagramów – znaków złożonych z różnych kombinacji linii ciągłych  yang i przerywanych yin i taki sam układ nigdy się nie powtarza.
Każda linia położona niżej jest nadrzędną do położonej wyżej, są linie wiodące i linie im podporządkowane i na te zależności podczas analizy należy zwracać uwagę.
Za pomocą linii zmiennych następuje transformacja heksagramu i najczęściej mamy do czynienia z heksagramami zmiennymi, czasami jednak zdarzy się heksagram stabilny, co wskazuje na sytuacje wyjątkowo trwałą i taka podpowiedź jest bardzo ważna.
Ponieważ każdy heksagram może zmieniać się w każdy z pozostałych 63 w zależności od ilości linii zmiennych, to ilość możliwych kombinacji: 64 do kwadratu, wynosi 4096 możliwych sytuacji, jakie możemy spotkać na naszej drodze życia – to dostępne nam uniwersum w jakim może poruszać się Człowiek.
Wylosowany (za pomocą patyczków lub monet) jeden z 64 heksagram – rozdział,  opisuje sytuację, którą poddajemy konsultacji wyroczni – czytamy go analizując wyrok i komentarz do niego oraz odczuwając go. Ja powiedziałabym, że Księga przemawia najpierw do duszy – serca, później do świadomości (jeśli masz otwarty umysł).
Zatem wróżenie za pomocą Księgi Przemian nie jest łatwe, a już z całą pewnością nie trwa dwie, czy trzy minuty, a dzisiaj kiedy „czas to pieniądz” ma swój określony wyraz materialny, dlatego wróżba ta nie jest popularna. Posłuchaj więcej tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *