Czym jest I Cing?

(     h 55 Obfitość FengJest jednym z najstarszych zabytków literatury światowej, gdzie I  – znaczy przemiana, a  Cing – Księga i  nazwana jest Księgą tylko  ze względu na to, że zawiera tekst pisany, a tak naprawdę jest czymś więcej niż starożytną literaturą. Jej popularność na całym świecie, w różnych kręgach kulturowych i w różnych epokach świadczy o jej ponadczasowym charakterze i wielkiej mądrości.
Zawiera w swojej treści coś, co jest ponad czasem i przestrzenią, coś co należy do wszechświata i nie ma swojego odpowiednika w literaturze światowej, nie można jej też porównać z żadnym innym dziełem.


Gdy czytam tekst szukając odpowiedzi na pytanie, mam wrażenie, że mówi do mnie żywy człowiek, ktoś kto mnie dobrze zna, ktoś dobry, mądry i łagodny i na każde  nawet dość natrętne pytanie i czasem niezbyt mądre ,odpowiada cierpliwie i z rozwagą, zmuszając do samodzielnego myślenia.
Ja każde spotkanie z Księgą traktuje jak spotkanie z przyjacielem, który jest dostojnym mędrcem, bo odpowiedzi Księgi uczą pokory wobec przemijającego czasu, szerokiego spojrzenia na sprawy tego świata, nadając naszemu doświadczaniu życia wymiar uniwersalny.
Jednak,
aby cokolwiek zrozumieć z Księgi musisz najpierw przyjrzeć się swojemu sposobowi myślenia, bo nie poznasz tej mądrości, gdy umysł masz przepełniony (a gdy czegoś nie rozumiesz powiesz jedynie „chińszczyzna”) ale jeśli „odwiesisz swoje przekonania na haku” masz możliwość obiektywnego poznania.
I Cing od trzech tysięcy lat inspiruje, wywiera wpływ na filozofię, sztukę, medycynę życie społeczne, zawiera mądrość, której możesz doświadczać przez czytanie odpowiedzi na swoje pytanie, zawiera takie myśli, których treść możesz przyswoić tylko sercem, logika schodzi na plan dalszy. Dzisiaj Księga odpowiada na pytania bezpośrednio wskazując, to co jest korzystne dla pytającego i pośrednio jak należy postąpić, aby prawa natury  nie zostały złamane i tak z czasem mądrość staje się naszym przyjacielem, zawsze patrzącym z dystansem i rozwagą na bieg spraw jednostkowych. Nie lekceważąc ich, wskazuje na nadrzędne wartości, a mając je na uwadze, w porę ostrzega przed niebezpieczeństwami, których często nie widzimy zapatrzeni w „ważność” spraw życia codziennego.
Księga – pełna mądrości i spokoju przez doświadczanie wewnętrznej dobroci, przez troskę i odniesienie do tego, co ponadczasowe, służy mądrą poradą w sprawach małych, codziennych oraz tych dotyczących istoty ludzkiej egzystencji, dając możliwość wglądu we własną duchowość.
Jest jednym ze sposobów poznania własnej drogi, możesz nazwać ją Tao lub Bogiem – to naturalne prawo, które rządzi wszechświatem, a poznając je poznajemy Tao ziemi i Tao człowieka, uzyskując jedność i pełnię docieramy do głębi poznania i naszego przeznaczenia .
Mądrość, to świadomość praw, którymi rządzi się wszechświat, doświadczania wewnętrznego, to świat ducha i świadomość praw rządzących światem materialnym oraz umiejętność znalezienia systemu połączeń, między światem wewnętrznym i doświadczaniem świata zewnętrznego – umiejętność dostrzeżenia wzajemnej zależności między nimi w życiu człowieka, którego symbolem jest znak Tai Chi. Mądrość oznacza tu znalezienie złotego środka, to samowiedza, którą osiągamy przez prawidłową ocenę skutków własnego postępowania, co prowadzi do wewnętrznej mądrości.
We
dług I Cing, to co wydarza się na ziemi w świecie materialnym, w którym osadzone jest nasze ciało, jest wcześniej zaznaczone przez zalążki tych zdarzeń w świecie idei (naszym wnętrzem stwarzamy nasz zewnętrzny świat) lub inaczej Księga Mądrości przedstawia obraz człowieka szlachetnego duchem, nieobojętnego na sprawy tego świata. Zarówno dzisiaj jak i przez wiele tysięcy lat posługiwano się tekstem I Cing poszukując rozwiązań problemów.
Po jej mądre rady sięgają zarówno możni tego świata, jak i prości ludzie. Inspiruje oraz oddziałuje  na wielu myślicieli i artystów europejskich, znał ją Leibnitz, Hegel, inspirowała Junga, czy Heideggera.
Nasze ziemskie szczęście ulega ciągłej przemianie jak dzień i noc, jak jin i jang i nigdy nie będzie doskonałe. Tu w tym fizycznym wymiarze, nie ma ludzi idealnych, czy świętych – cóż mieliby tu robić? – nikt na Ziemi nie jest doskonały, dlatego wszechświat nas równoważy poprzez choroby, czy niepowodzenia, gdy sprawy ludzkie, przemijalne, zaczynają górować  nad prawami natury  – niezmiennymi od tysięcy lat (możesz nazwać je Boskimi jeśli wolisz).
Nasza e
nergetyka, to nasze pojmowanie  świata, deformacja struktur duchowych – brak harmonii ciała, umysłu i ducha, to drogowskazy  na naszej drodze życia, a sztuką jest nauczyć się je odczytywać wewnętrznie i korygować nim jakiekolwiek niepowodzenie zamanifestuje się w twoim zewnętrznym świecie.
Wtedy twój stosunek do świata może wznosić cię w górę, a jeśli będziesz już wysoko nad Ziemią, możesz wszystko i pojmiesz, co mówi do ciebie I Cing i poznasz umiejętność zwyciężania nie walcząc. Przeczytaj też: Kim jest Człowiek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *